Esas Hakkında Mütalaa
ESAS HAKKINDA MÜTALAA NEDİR?
ESAS HAKKINDA MÜTALAA NEDİR?
0 Yorum
45223
11-06-2022

Ceza yargılamasında İddiamakamı (Cumhuriyet Savcısı) tarafından, toplanması gereken tüm delillerin toplandığına kanaat getirilmesi durumunda sunulan ve mahkemece karar verilmesi istenen hususları içinde barındıran talebe "Esas Hakkında Mütalaa" denir. 


Uygulamada, artık araştıracak bir husus kalmadığı konusunda mahkemece bir kanaat oluştuğunda, hakim veya mahkeme makamı iddiamakamından esas hakkında mütalaa talep eder. İddiamakamı, toplanan tüm delillere göre, yargılamanın nasıl sonuçlanması veya nasıl karar verilmesi gerektiği yönünde görüşünü sunar. İşte bu görüşe ve sonu "kamu adına talep ve mütalaa olunur" diye biten cümleye "esas hakkında mütalaa" adı verilir. 


Peki esas hakkında mütalaanın önemi nedir? Bir ceza yargılaması, iddiamakamının esas hakkında mütalaa verme aşamasına gelmişse, dosyanın karara çıkmasına ramak kalmış demektir. Genelde böyle olmakla birlikte, esas hakıknda mütalaa sonrasında bazen yargılama uzayabilmektedir.


Örneğin, tevsii tahkikat talebi bunlardan birisidir. Tevsii tahkikat talebi, genelde sanık veya sanık müdafii ile katılan veya katılan vekili tarafından dile getirilir. Anlamı, yargılamanın genişletilmesi, yeni deliller toplanması yahut yargılama aşamasında toplanmayan bir delil var ise getirtilmesi gibi taleplerdir. Çok nadir de olsa, bazen dosyadaki bir delilin anlamı değişebilir, yeni bir tanık ortaya çıkabilir yahut da yargılamayı etkileyecek başka bir mahkeme kararı ortaya çıkabilir. İşte tüm bu durumlarda, tevsii tahkikat talebi dile getirilerek, esas hakkında mütlaa verilmiş olsa da karar öncesi yargılama devam edebilecektir. 


Ancak kural odur ki, esas hakkında mütalaa verildikten sonra, taraflara son sözlerini söylemeleri için söz verilir. Eğer taraflardan biri veya her ikisi de süre isterse, mahkemece veya hakimlik makamınca bu süre verilmek zorundadır. Aksi takdirde savunma hakkının kısıtlanması söz konusu olabilecektir. 


 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı Silinir Mi?

Aile Konut Şerhi

ANLAŞMALI BOŞANMA VE BOŞANMA PROTOKOLÜ

ATATÜRK ALEYHİNE SUÇLAR

BOŞANMA DAVALARINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

BOŞANMA DAVASI

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU

7406 SAYILI KANUN İLE TCK'DA VE BİR KISIM KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

CEZA DAVALARINDA TENSİP ZAPTI NEDİR?

TENSİPLE TAHLİYE NEDİR?

ESAS HAKKINDA MÜTALAA NEDİR?

İŞLENEMEZ SUÇ

MEŞRU SAVUNMA

ORGANİZE SUÇLULUK

SUÇUN DEREBEYLERİ

CEZA AVUKATININ YOL HARİTASI

ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU

SUÇA YARDIM ETME

TCK MD 1 - CEZA KANUNUNUN AMACI

TCK MADDE 267 İFTİRA SUÇU

YAĞMA (GASP) SUÇU

UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇU

TEFECİLİK SUÇU ÜZERİNE

TUTUKLAMA NEDİR?

HİÇ KİMSE KONUŞMAYA ZORLANAMAZ!

CEZA KANUNLARINI BİLMEMEK MAZERET DEĞİLDİR

BOŞANMA DAVALARINDA CİNSEL KUSUR İDDİALARI

KISITLAMA KARARI VE AVUKATIN HAKLARI

CEZA YARGILAMASINDA SONRADAN DEĞİŞEN - ÇELİŞEN İFADE

YARGITAY KURAL OLARAK MADDİ VAKIA DENETİMİ YAPAMAZ